1. Home
 2. Problemy techniczne i usterki
 3. Mój pomiar mocy INPEAK POWERCRANK zaniża/zawyża wskazania mocy względem trenażera. Co zrobić?

Mój pomiar mocy INPEAK POWERCRANK zaniża/zawyża wskazania mocy względem trenażera. Co zrobić?

Każdy egzemplarz pomiaru mocy, który opuszcza naszą produkcję przechodzi test jakości pomiaru w formie testu weryfikującego poprawność wskazań w różnych zakresach mocy i kadencji. W ramach testów wykonywane są próbne przejazdy na trenażerze SMART z oporem elektromagnetycznym oraz dodatkowo zainstalowanym jednostronnym pomiarem mocy firm trzecich.

Dokonując porównania wskazań mocy pomiędzy trenażerem a miernikiem mocy należy brać pod uwagę następujące czynniki:

 • Pomiar mocy jest jednostronny (moc lewej nogi x2), natomiast trenażer można traktować jak pomiar dwustronny. W przypadku występowania dysbalansu pomiędzy prawą a lewa nogą (u większości użytkowników takowy występuje) podawana wartość mocy będzie inna.
 • Pomiar jest dokonywany na elemencie napędu rowerowego, zatem mierzone są momenty odpowiedzialne za przeciwstawienie się oporom oraz grawitacji (w skrócie momenty odpowiedzialne za napędzenie rowerzysty na rowerze). Natomiast w trenażerze mierzony jest generowany opór na końcu łańcucha kinematycznego układu napędowego roweru. Występujące w układzie ruchome elementy mogą wpływać na oba wskazania poprzez zjawiska takie jaki tarcie, luzy oraz ich wybieranie itp.
 • Trenażery generują stały opór przez cały cykl obrotu mechanizmu korbowego. Jednak moc generowana przez nogi jest w trakcie tego cyklu silnie zmienna. W ten sposób występuje różnica nie tylko pomiędzy jazda „na zewnątrz” a na trenażerze, lecz również może zostać wyznaczona inna średnia moc w zależności od przyjętych algorytmów obliczeniowych.
 • Biorąc pod uwagę powyższe czynniki możliwe jest otrzymanie różnych wskazań na obu urządzeniach, przy czym oba pozostaną poprawne.

  Przed wykonaniem jazd porównawczych należy wykonać:
  • kalibrację „zero-offset” miernika Inpeak,
  • Spin-down trenażera,

Chcąc zbliżyć do siebie oba wskazania można skorzystać z opcji „skala” w aplikacji mobilnej „INPEAK Manager” (wcześniej należy sprawdzić w tej aplikacji czy miernik posiada aktualną wersję oprogramowania). Używając suwaka można skompensować dysbalans pomiędzy nogami +/- 5%.

Jeśli w świetle tych informacji w dalszym ciągu działanie miernika INPEAK obarczone jest wątpliwościami to skontaktuj się z nami. Pamiętaj o przekazaniu informacji: numer SN miernika, otrzymywana wartość kalibracji, pliki .fit z jednoczesnego przejazdu na obu urządzeniach umożliwiające porównanie odczytów.

Related Articles