Jak wymienić baterię?

  1. Odkręć pokrywkę zgodnie ze strzałką umieszczoną na jej froncie (patrz fot. 1).
  2. Włóż nową baterię CR2032 do pokrywy urządzenia POWERCRANK zgodnie z rysunkiem na jej froncie.
  3. Upewnij się, czy o-ring jest we właściwym miejscu (patrz fot. 2, 3).
  4. Upewnij się, czy brud (błoto, woda, kurz) nie dostał się do komory baterii – jeżeli się dostał, usuń dokładnie używając delikatnej szmatki lub patyczka higienicznego.
  5. Włóż pokrywkę do obudowy tak, aby czerwone znaki na obudowie i pokrywie pokrywały się ze sobą (patrz fot. 4).
  6. Dociśnij pokrywkę do obudowy i przekręć pokrywę przeciwnie do kierunku otwierania (patrz fot. 5).

Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii oraz czy „czerwone kropki” znajdują się w odpowiedniej pozycji.

Related Articles