Gdzie znajdę numer seryjny SN oraz ANT+ ID?

Numery te są podane:

  1. Na srebrnej naklejce na ramieniu korby
  2. Na srebrnej naklejce na pudełku miernika
  3. Na czarnej wizytówce dołączonej wewnątrz opakowania miernika

Related Articles