1. Home
  2. Ogólne
  3. CO OZNACZAJĄ WIELKOŚCI REJESTROWANE PRZEZ MIERNIK (TE/PS/LR%)?

CO OZNACZAJĄ WIELKOŚCI REJESTROWANE PRZEZ MIERNIK (TE/PS/LR%)?

Oprócz rejestracji podstawowych parametrów (moc i kadencja) miernik mocy rejestruje również dodatkowe parametry, które wyjaśniono poniżej:

– Torque Effectivness (TE%) – bardzo ważny parametry opisujący jaka część generowanej przez nas mocy faktycznie używana jest do napędzania roweru, a więc technicznie rzecz ujmując – jaki procent generowanej moc jest mocą użyteczną. Wartości tego parametry zwykle przyjmuje wartości w zakresie 65-90%, im wyższa ta wartość tym bardziej efektywna jest nasza praca na rowerze  i mniejsza część wykonanej pracy jest tracona (lub generując tą samą moc pojedziemy po prostu szybciej). Opisywane straty wynikają z faktu, że nawet korzystając z pedałów zatrzaskowych w pewnym momencie obrotu korbą (podczas ciągnięcia nogą do góry) jedna noga przeszkadza drugiej, stawiając dodatkowy opór konieczny do pokonania. Parametr obliczany jest według wzoru: TE = [(P+ + P−) / P+] x 100% ,gdzie P+ oznacza całkowitą wartość mocy dodatniej podczas jednego obrotu korby, a P- całkowitą wartość mocy ujemnej podczas jednego obrotu korby.

– Pedal Smothness (PS%) – to drugi z parametrów określający naszą technikę pedałowania podczas jednego obrotu korbą. Opisuje na ile równomiernie generowana jest moc aplikowana podczas jednego obrotu. Obliczany jest według wzoru: PS = (Pavg/Pmax) x 100%, gdzie Pavg – to średnia moc podczas jednego obrotu (średnia wszystkich zebranych próbek), a Pmax to maksymalna wartość mocy zarejestrowana podczas obrotu. Im wyższa jego wartość tym bardziej równomierny rozkład mocy podczas obrotu. Zwykle jego wartości mieszczą się w przedziale 10-40%.

– Balans nóg (LR%) – wielkość dostępna w dwustronnych miernikach mocy TWIN2 – informuje nas jaki jest udział nogi lewej i prawej w ogólnej dystrybucji generowanej mocy. Wartość 50%/50% oznacza równą pracę obu nóg. Zwykle, odchyłka balansu nie przekracza 5%.

 

Dodatkowo we współpracy z wybranymi licznikami oraz zegarkami Garmin rejestrowane są parametry „Cycling Dynamics” – więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Related Articles