Jak często trzeba wykonywać kalibrację?

Konieczne jest wykonanie kalibracji zero-offset po każdym demontażu i ponownym montażu ramienia z pomiarem mocy.
W trakcie użytkowania zalecamy wykonywać kalibrację przed każdą jazdą.

Related Articles