1. Home
  2. TWiN2
  3. Jak skalibrować TWiN2?

Jak skalibrować TWiN2?

Nawigacja

Kalibracja wygląda identycznie jak kalibracja lewostronnego pomiaru INPEAK.

  1. Ustaw rower w pozycji jazdy.
  2. Uruchom urządzenie – obracając dwukrotnie korbą wstecz.
  3. Upewnij się, że bateria w mierniku ma co najmniej 10% żywotności.
  4. Ustaw lewe ramię korby pionowo pedałem w dół (godzina 6) i upewnij się, że żaden przedmiot nie dotyka lewego ramienia. Do lewego ramienia musi być przykręcony pedał.
  5. Sparuj komputer rowerowy z POWERCRANK, wpisując w opcjach ANT+ numer ID umieszczony na korbie lub na opakowaniu.
  6. Uruchom w komputerze rowerowym funkcję kalibracji ZERO OFFSET.
  7. Po chwili pojawi się komunikat świadczący o zakończeniu kalibracji oraz wartość procesu kalibracji, która powinna mieścić się w zakresie od -5 do 5. Proces ten może potrwać nawet do kilkudziesięciu sekund. Jeżeli wartość ta nie mieści się w podanym zakresie, skontaktuj się z nami.

Po procesie kalibracji urządzenie jest gotowe do jazdy.

Uwagi

Kalibrację należy przeprowadzać stosunkowo często, szczególnie po zmianie warunków atmosferycznych – zapewni to poprawne wskazania pomiaru mocy POWERCRANK. Kalibrację należy przeprowadzać każdorazowo po demontażu i montażu urządzenia oraz wymianie baterii.

Related Articles